Článek: Můj názor na... umění

Je mnoho pohledů na umění. Jak je možné jej vlastně definovat? Co umění je a co už není? O tom se v minulosti vedly a dodnes vedou dlouhé debaty.

Osobně mám umění rád, a to v rozličných podobách a stylech. Přestože píšu pro VolumeMax.cz, webzin zaměřený na rock a metal, neznamená to, že ve svém volném čase neposlouchám něco jiného. Celkově se snažím být otevřený všemu. Samozřejmě že se mi nemůže líbit všechno, ale to, co se nelíbí mně, může se líbit někomu jinému. Kdo jsem já, abych soudil. Ale toto se netýká pouze hudby, ale všeho – výtvarné, literární či třeba filmové tvorby.

I když jsem na začátku naznačil problém s definicí pojmu, myslím si, že jistá generální myšlenka existuje, ale už je jen na konkrétním jedinci, co si vybere, že bude považovat za její součást a co nikoli. Nedávno se například na internetu objevily příspěvky, které informovaly o tom, že jistá paní uklízečka znehodnotila umělecké dílo. Část z něj jednoduše považovala za odpadky. Internet se v tu chvíli rozdělil na dva tábory, jedním byla paní odsuzována, druhým naopak obhajována. Spíše se klaním ke druhé skupině. Nejen že zastávám názor, že umění by mělo být poznatelné (ale uznávám, že je subjektivní, co je poznatelné a co ne), ale pokud se jedná o něco netradičního, měla na to být paní upozorněna.

Takže abych to shrnul, myslím si, že umění může mít mnoho podob, ne všemi musí být dané dílo podporováno, ne všem se musí líbit, ale pořád by mělo být poznat, že se jedná o nějakou zvláštní formu, která dílo odlišuje od běžných věcí, protože jakmile by bylo za umění označováno všechno, nebylo by uměním ve skutečnosti nic.

Líbil se vám tento článek? Sdílejte ho:

Vloženo: 2014-03-24 22:41:02Reklama

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde